Voorblad

Artikels moet wees tot opbou van die gereformeerde lewe. 
Opinies in artikels is dié van die skrywer en nie noodwendig van die redaksie nie. 
Die redaksie behou die reg voor om plasing van artikels te weier of aanpassings te versoek. 
Broederlike repliek op artikels word verwelkom.


Hemelvaart en Pinkster