Kontak

Kompas word deur vrywilligers versorg. Huidiglik is die eindredaksie in Pretoria gesetel, waar die administrasie en drukwerk ook tans gedoen word. Sou u meer inligting wil bekom oor Kompas kan u die volgende persone kontak:


Eindredaksie:

Prof Hans Boon (eindredakteur)
Douwe Drijfhout
Gerhard Bijker
Marja Danielz
Heleen Snijder
E-pos: kompas@vgk.org.za


Administrasie:

Louise Ros
Tel: +27 12 3320127
E-pos: kompas.admin@vgk.org.za


Kontakpersoon Nederland:

Henriƫtte van de Weide
Tel: +31 53 4784561
E-pos: cj.vdw@home.nl


Webwerf Administrasie:

Willemien Kleijn
E-pos: wkleijn@gmail.com