Voorblad


 


Inhoudsopgawe
  • Teenspoed in die gelowige se lewe
  • Vergifnis skenk (1)
  • Hersiening van formuliere en formulieregebede
  • Nuwe Bybel Direkte Vertaling (BDV)
  • Baldivis besluite
  • ‘n Huis vir Ester
  • Boekenuus
  • Aanbiddelike God, drie-enig


Jaargang 24 no 8

Augustus 2015

 

Ken u vir Asia Bibi?

Asia Bibi. Ken u haar?

In die wêreld van vervolgde Christene, is sy ’n “bekende”. Hierdie moeder van vyf kinders is ses jaar gelede deur die Pakistaanse owerheid veroordeel om gehang te word. Haar oortreding? Sy het bly getuig van haar geloof in Jesus Christus in die verhoor-proses en in haar gevangenskap, ondanks marteling en ernstige siekte. Haar appél-sake is almal afgewys. En as haar laaste kans, die hooggeregshof, haar dalk sou vrylaat, dan wag daar vir haar ’n angstige tyd. Die Islamitiese leiers van Pakistan het ’n beloning uitgeloof vir enige ie­mand wat haar sal vermoor.

Ken u hierdie Asia Bibi? Wat van die duisende ander gelowiges en kerke wêreldwyd wat verdruk word of baie swaarkry?

Tot ons (my!) skaamte moet ons dikwels erken dat ons meer weet van die (wêreldse) nuus as van die Christelike kerk in ander dele van die wêreld. Ons weet dikwels selfs meer wat op die sportfront of in Hollywood plaasvind as wat ons weet van wat regtig in Sirië aan die gang is. Ons word meer op en af gevoer deur die ekonomiese markte (en die gevolge daarvan vir ons land en ons persoonlike finansies) as wat ons saamgeneem word in die voortgang van God se koninkryk soos byvoorbeeld in Brasilië. Dit is immers wat deur die media aan ons voorgehou word as “die groot nuus”. En op sig is dit ook goed om te weet wat in die politieke en ekonomiese terrein aan die gang is. Maar vir ons wat wil let op hoe God sy koninkryk laat kom in hierdie wêreld, behoort die naam van Asia Bibi (en al die duisende minder bekendes) tog meer bekend te wees as die naam van Barack Obama?

Weet ons dat daar elke Sondag meer mense in China in die kerk sit as in die hele Wes-Europa saam? Besef ons dat daar elke dag (!!) ten minste 50 nuwe (goeie en bekwame!) predikante in Afrika nodig is om die nuwe bekeerlinge te versorg? Dat daar al honderdduisende Christene Sirië moes verlaat, en dat dit groot gevolge het vir die Christelike getuienis in daardie land? En weet ons dat baie Christene in Brasilië geestelik ontwaak en die gevare van hul Rooms Katolieke agtergrond begin besef? En dat Ateïsme die derde grootste geloof in Europa is?

As gelowiges is ons besig om baie tyd te spandeer aan die algemene media (nuus op televisie, radio, sosiale media soos Facebook, ens.). Wat daarvan om ’n groot deel van hierdie tyd te neem om uit te vind oor die situasie van die vervolgde kerk en die “onbekende” kerk? Sodat ons weet waarmee God op ’n besondere manier besig is in hierdie wêreld. Sodat die sing van ons Psalms oor God se reg en geregtigheid en sy toorn oor onreg en verdrukking weer besondere diepte en aktualiteit gaan kry. Sodat ons gebedslewe verruim word, en dit oor baie meer dinge sal gaan as net my lewe en dit wat my lewe direk beïnvloed.

Daar is vandag baie bronne beskikbaar om mekaar hierin te help. Dankie aan Kompas wat die afgelope tyd aandag gegee het aan onbekende kerke in Afrika. Kom ons doen elkeen moeite om na te vors oor God se wêreldwye werk: ons jongmense is baie bekwaam en rekenaarvaardig, ons pensioenarisse – wat vir ons ’n voorbeeld is van ’n gestruktureerde gebedslewe en geestelike perspektief het ten opsigte van hierdie wêreld – het miskien bietjie meer tyd. Kom ons vertel mekaar in die wandelgange of tydens Bybelstudies, of ons deel dit met ’n wyer gehoor deur publikasies in ons kerkblaaie, jeugblaaie of Kompas. Laat ons dan, soos Paulus ons oproep, optree as gesante om Christus wil. Ken God se werk, dat ons almal saam hiervoor kan bid en sing.

Ds. Jopie van der Linden, emeritus predikant van die Vrye Gereformeerde Kerk Johannesburg