Voorblad

Hierdie webwerf sal binnekort weer opgedateer word...
 


Inhoudsopgawe
 • Pinkster!
 • Van Hemelvaart tot Pinkster
 • Sinode in Nederland
 • God, mens en geskiedenis (1)
 • Die Ewolusie van Apartheid (2)
 • William Tyndale
 • Herderlike sorg aan ’n sieke
 • Angus Buchan die profeet
 • Kos vir nadenke
 • Christelike Onderwys
 • Ons sendingsopdrag en verwagtingspatroon


Jaargang 26 no 6

Junie 2017

 

Pinkster!

Dit is Junie. Ons is al amper halfpad deur die jaar 2017. Goeie Vrydag, Paasfees en Hemelvaart is agter die rug. Dit is almal feesdae wat baie aandag in die Christelike jaar geniet. En nou is dit Pinkster. ’n Herdenking van ’n wonderwerk – die uitstorting van die Heilige Gees. Dit was ’n verhoring van ’n gebed van Jesus: “En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ’n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid.” – Johannes 14:16.

 Die kruisdood van Jesus bring die oordeel van God tot ’n klimaks. In Jesus se offer word alle sonde van die verlede, hede en toekoms aan die kruis gespyker. “Dit is volbring!” Maar wat nou? Hoe nou verder? Dink uself in hoe die dissipels moes voel toe hul Heiland na die hemel opgevaar het. Jare lank het hulle Hom nagevolg. Daar was selfs ’n belofte van ’n nuwe koninkryk in Israel. En nou is Hy weg … Maar die dissipels het nie vergeet nie. Jesus het gesê dat Hy hulle nie alleen sal los nie. Hulle sal die Heilige Gees ontvang. Ons lees in Handelinge 1:13-14 hulle het “eendragtig volhard in gebed en smeking.” Dit is nie aan ons bekend waarvoor hulle gebid het nie, maar ons weet wel dat hulle die Heilige Gees ongeveer 10 dae later ontvang het.

So doen die Vader ook met ons. Hy laat ons nie op ons eie by Jesus se graf staan nie. Hy neem ons verder deur die werking van die Heilige Gees. Na die werk van die kruis begin die vernuwing van die lewe. Die vernuwing van die harte van die kinders van God. En ook die vernuwing van die skepping! Paulus sê in Romeine 8:22 dat die skepping tesame sug en wag op die verlossing van die kinders van God. In Romeine 8:18-30 verbind Paulus die vernuwing van die skepping aan die vernuwing van ons liggame en die werk van die Heilige Gees. Dus, deur die werk van die Heilige Gees word nie net die kerk vernuwe nie, maar ook die skepping. Die eersteling-vrugte van die werking van die Gees mag ons al proe in die kerk vandag. Ons mag ook weet dat daar nog baie meer vir ons wag eendag met die terugkeer van ons Heiland.

Ons mag glo dat die Gees van Christus in ons harte woon. Maar onthou – die deurwerking van die Heilige Gees is ’n saak van gebed. Daar is egter vir hierdie gebed, net soos wat daar by Christus se gebed was, ’n 100% verhoring op grond van die werk van Christus.

Laat ons daarom die boodskap van Pinksterfees gebruik as ’n wegspringplatform vir die tweede helfte van die jaar en aanhou bid vir die werking van die Heilige Gees. Mag Hy ons help om ons lewens toe te wy aan ons God in die hemel, uit wie alle seëninge vloei.

Mag hierdie uitgawe van Kompas vir u ’n geestelike riem onder die hart wees.

Albert van der Linden, lidmaat van die Vrye Gereformeerde Kerk Kaapstad